Tervetuloa päiväkoti Omenapuuhun


Päiväkoti Omenapuu on pieni, kodinomainen ja lämminhenkinen vanhenpainyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti, joka sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Mäntsälän Mäntymäentiellä.

Hae hoitopaikkaa

Meidän Omppu


Olemme Mäntsälän ensimmäinen yksityinen Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä päiväkoti, perustettu vuoden 1994 alussa.

Omenapuussa on reilu 30 iloista ja touhukasta lasta. Heitä opettaa ja hoitaa ammattitaidolla ja sydämellä varhaiskasvatuksen ammattilaiset.

Kodinomaisessa päiväkodissamme on kaksi lapsiryhmää Tulitassut 1-3v ja Kultakaislat 4-6v. Käytössä on varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) 1-5 vuotiaille ja esiopetuksen oppimissuunnitelma 6 vuotiaille.

Lapsen kasvun ja kehityksen erityiseen tukeen teemme yhteistyötä Mäntsälän kunnan antavien palvelujen kanssa mm. konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo), perheneuvola, hyvinvointineuvola, lapsipsykologi, lastensuojelu, toimintaterapeutit ja puheterapeutit.

Arvot


Kiireettömyys ja turvallisuus

Pyrimme joka päivä luomaan kodinomaisen ilmapiirin.

Vuorovaikutus

Toimimme sekä koko ryhmän kesken että pienryhmissä.

Hyvät käytöstavat

Arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Vanhemmat ovat tärkeä osa Omenapuun arkea.

tulitassut

Tulitassut (1-3v)

Tulitassujen ryhmässä haluamme luoda lämpimän, kiireettömän ja turvallisen ilmapiirin. Toimimme koko ryhmän kesken sekä pienryhmissä, huomioiden lasten yksilöllisyyden.

Lasten osallisuus ja päiväkodin yhteisöllisyys ovat toimintaa ohjaavia arvoja. Tärkeänä koemme tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä itsesäätelyn vahvistamisen. Jokaisen lapsen vahvuudet ja uusien taitojen oppiminen positiivisen kannustuksen siivittämänä ovat toiminnassamme keskeisiä.

Yhteisinä toimintahetkinä liikumme monipuolisesti, teemme kädentaitoja, tuemme lasten kielellistä kehitystä, laulamme ja leikimme. Toiminnan teemat nousevat lasten mielenkiinnon kohteista. Lähimetsää käytämme oppimisympäristönä mahdollisuuksien mukaan.

Kultakaislat (4-6v)

Kultakaislojen toiminta painottuu lasten leikkitaitoihin, kaveruuteen ja toisen kunnioittamiseen sekä hyviin käytöstapoihin. Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja selviytymään arjen eri tilanteissa huomioiden jokaisen lapsen yksilölliset kehitystarpeet.

Viikottaisiin toimintoihin kuuluvat leikit, laulut, kädentaidot ja viskari- ja esikoulutuokiot. Tulemme varaamaan liikuntasalin käyttöömme kerran viikossa ja talvella hiihdämme ja luistelemme. Lähimetsä antaa hyvät edellytykset tutustua luontoon, johon teemme retkiä syksyllä ja keväällä.

Esikoululaisilla on lisäksi esiopetuksen vuosisuunnitelma, joka luo toiminnalle omat raaminsa. "Seikkailujen eskari" työkirjan opastuksella harjoittelemme viikoittaisten toimintojen lisäksi mm. monilukutaitoa sekä tutustumme mediakasvatukseen. Lapsia rohkaistaan ja autetaan kehittämään ajattelun ja oppimisentaitoja ja vahvistetaan lapsen luottamusta omaan osaamiseensa.

kultakaislat

Omppu on enemmän kuin päiväkoti. En voisi kuvitella lapsellemme parempaa paikkaa.

- 4-vuotiaan lapsen äiti

Hoitomaksut


Ikä Hoitomaksu Kela Kunta Vanhemmat
Alle 3v 1207,28 € 192,28 € 652,00 € 363,00 €
Yli 3v 946,28 € 192,28 € 391,00 € 363,00 €
Esiopetus 923,55 € 244,75 € 435,00 € 243,80 €

Sisaralennus

Hyvitetään laskussa kunnan maksama tuki. Tilanne 01/2023; kun vanhempi sisaruksista eskarissa tuki on 106 € tai kun vanhempi sisaruksista yli/alle 3v on tuki 177 €.

Tulosidonnainen hoitolisä

Kela maksaa hakemuksesta tulosidonnaista hoitolisää enintään 265,85 €/kk jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta.

Yhteystiedot


Mäntymäentie 9B, 04600 Mäntsälä

MA-PE 6:30 - 17:15